Lidl на 10: Другите за нас

Продължаваме нашата рубрика, в която ви споделяме поздравленията и пожеланията от наши партньори, производители, организации и известни личности, с които сме работили заедно през изминалите 10 години. Благодарим ви, че сме заедно, защото успехът не е възможен, ако не е споделен и не се постига в екип от съмишленици.

Красимира Величкова - директор, Български дарителски форум:

За следващите 10 години пожелавам на екипите на "Лидл България" и на Български дарителски форум вдъхновение за нови идеи за развитие и много съмишленици

Обществото ни се нуждае от добри примери, особено в последните години. А "Лидл България" е такъв заради своите бизнес принципи както към своите клиенти и партньори, така и като работодател и конкурент. Важно е, разбира се, да бъдат отбелязани и инвестициите на компанията за развитието на общностите в България. Любимите ми инициативи са "Ти и Лидл за по-добър живот", "Дай шанс на Балканката" и "Зелена линия Витоша". Освен че решават конкретни проблеми, тези програми са ценни и заради доверието към партньорите, с които се реализират. Дефицитът на доверие е един от големите проблеми в обществото ни, макар че един от ключовете за неговото развитие е точно партньорството между граждани, институции и бизнеси. За всички ни би трябвало да е ясно, че няма как поединично да постигнем развитие.

Затова е много важно компании като "Лидл България", въпреки предизвикателствата, да продължат с партньорството си с гражданските организации, така че заедно да намират най-добрите решения както за общностите в нужда, така и за тези с иновативни идеи за развитие.

Илияна Николова – изпълнителен директор на Фондация „Работилница за граждански инициативи“

На Лидл пожелавам верни клиенти, добри идеи за развитие на пазара, все така успешни корпоративни лидери и отдадени служители, смелост, за да поемат предизвикателствата и мъдрост в преодоляването на кризите.

За мен Лидл има важно място в процеса на развитие на българското общество. Различни са измеренията на този принос – в областта на развитието на местния бизнес с идеята и изпълнението на продуктовата линия „Родна стряха“, с политиката за човешките ресурси и осигуряването на достойно заплащане на труда на служителите си, с възможностите за развитие на своите служители, с маркетинговите си кампании, със стоките, които предлага като възможност за българските потребители и последно, макар и не по значение, с корпоративните си практики на отговорно и прозрачно дарителство, насочено към местното развитие и подкрепа на гражданския активизъм. Бизнесът има своята значима роля. Като представител на общността на стопанските субекти Лидл може да има принос в подкрепата на различни граждански организации, работещи по тези теми, да инвестира в местните общности, да дава възможност за интеграция на представители на уязвими групи (хора с увреждания, от различни етноси, професионално развитие за маргинализирани младежи и др.) да бъде лидер в търсенето и решаването на важни за обществото ни теми, каквото е например здравословния начин на живот, но и да привнася нови концепции като например баланс между работа и личен живот. Гражданите могат и трябва да бъдат подкрепяни в усилията им страната ни да бъде едно добро място за живот с чиста природа, добро образование и запазенo културно наследство и развита съвременна култура. Лидл може да финансира създаването на тази промяна, може да бъде и генератор на идеи в тази посока и разбира се партньор в осъществяването им.

Яна Алексиева - изпълнителен директор на Асоциация Родители

За следващите 10 години на Лидл България и на нашата организация пожелавам да продължаваме уверено напред и да вярваме, че с всяка наша стъпка правим България по-хубаво място за живот на децата ни.

През годините Лидл се доказа като истински партньор в развитие и подкрепа на обществено значими каузи. Нашата организация цени това, че Лидл изведе като приоритет образованието и че подкрепя НПО сектора през програмата си “Ти и Lidl за по-добър живот”. НПО секторът е изправен пред много и сериозни предизвикателства, но се надявам, че те ще доведат да имаме още по-силно гражданско общество, с по-добро образование, с грижа към децата, с промяна на нагласите. Бизнесът е важно да дава възможност на екипите си да бъдат граждани. До края на годината училищата в България ще имат новия наръчник от учители за учители на тема балансирано хранене. Той е създаден благодарение на кампанията “Умници-гладници” върху която работихме с Лидл. Важна и неизчерпаема тема. Организацията ни вижда смисъл да продължим и задълбочим темата в посока училищното хранене, защото това е наболяла тема и има нужда от отговорността и подкрепата на бизнеса.

Виктор Брънчев, Сдружение „Балканка“: За следващите 10 години на Лидл България пожелавам здраве и партньорство по въпроси, свързани с опазването на рибите, реките и водите в България.

Подкрепяйки инициативи като "Дай шанс на Балканката" Лидл подкрепя реално идеята за опазване на реките и рибите в тях. През годините ние от „Балканка“ развиваме тази идея чрез различни инициативи - зарибяване и почистване, а в последните години организираме също и зелени училища за деца и възрастни. Всички в България се нуждаем от малко трансформация или промяна на начина мислене, а именно да пазим красивите ни природа. Това се опитваме и да правим - да подобрим културата и да създадем отношение за опазване. За това ни помага Лидл. В последните 7-8 години заедно с тях организирахме почистване и зарибяване на реки с балканска пъстърва. Всичко това допринася за развитието на култура на опазване и ни обединява - риболовци, местни и хора от големите градове, където повечето от нас живеят.

Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.