Преминаване към дигитална икономика

В резултат от пандемията поведението на потребителите се промени осезаемо и ускори преминаването на обществото към дигиталната икономика. В същото време, търсенето на безконтактни, мобилни и онлайн разплащания се увеличава значително и е забележимо при всички възрастови групи в различните географски райони. За собствениците на малък бизнес адаптирането към тази променяща се среда ще бъде приоритет, тъй като те бяха сред най-засегнатите страни от пандемията. По-малко от едно от всеки две малки и средни предприятия (МСП) в цяла Европа имат възможност да приемат онлайн разплащания, показва изследване, поръчано от Visa.

Очакванията на потребителите се развиват с изключителна скорост и те преминават към т.нар. digital first’ mindset, т.е. подхождат към всяка нова възможност или проблем с предположението, че решението трябва да бъде възможно най-голяма степен дигитално. Много от тях активно използват онлайн канали, за да откриват и пазаруват стоки и услуги. В България почти 30% от притежателите на карта Visa, които традиционно не са пазарували онлайн през 14-те месеца преди март 2020 г., промениха поведението си и се насочиха към електронната търговия. Това от своя страна създаде отлична възможност за МСП да преминат в онлайн средата, за да достигнат по-бързо и лесно до настоящите и потенциалните им клиенти.

Проучване на Visa, проведено през август тази година, показва, че 78% от потребителите в световен мащаб са променили начина си на разплащане вследствие засилените опасения за собственото здраве. Почти две трети (63%) от запитаните биха преминали към нов бизнес, който предлага опции за безконтактно разплащане. За почти половината потребители (46%) в световен мащаб използването на безконтактни методи за разплащане е сред най-важните мерки за безопасност в магазините.

За хората в цяла Европа онлайн покупките и извършването на безкасови разплащания във физически или онлайн магазини вече не са просто удобство, а необходимост. Но дори преди пандемията потребителите определят възможността за пазаруване онлайн (92%), удобството (90%), създаването на кредитна история (79%), лесното проследяване на разходите (78%), спестяването на време в сравнение с парите в брой (76%) и наградите при използване (75%) като основни предимства на дигиталните разплащания.

Подобно на потребителите, очакванията са и компаниите да преминат към дигиталните форми за разплащане и да се отдръпнат от парите в брой. Чрез дигиталните разплащания, бизнесът получава много предимства, сред които са повишена производителност на труда, по-ниски разходи, намалена престъпност, по-добро преживяване на клиентите и по-големи продажби. Освен това, потребителите не носят големи суми в брой, но имат достъп до повече средства чрез своите кредитни или дебитни карти. В резултат на това има случаи, при които потребителите може да не разполагат с достатъчно пари в брой на касата при закупуването на артикули с по-висока стойност и те се отказват от нея. В такива случаи търговците, приемащи дигитални разплащания, не биха „изпуснали“ продажбата. Приемането на дигитални разплащания също така позволява на бизнеса да предоставя своите продукти на клиенти извън населеното място, в което се намират, чрез онлайн продажби. Накратко, дигиталната търговия може да предложи множество предимства за малкия и средния бизнес.

Важно е да се отбележи, че дигитализирането не е непременно опция „всичко или нищо“, но може да бъде път към намаляване на използването на парите в брой. Сред допълнителните промени, които могат да повишат добавената стойност на дигиталните разплащания са по-голям брой обекти, които ги приемат, създаването на бизнес уебсайт с възможност за онлайн разплащане, премахването на правилото за минимален брой покупки или на допълнителната такса за приемането им.

В Европа Visa работи в тясно сътрудничество с мрежата си от индустриални, технологични и обществени партньори, за да даде достъп до дигитални разплащания на осем милиона малки предприятия, засегнати от пандемията. Заедно с тях компанията се фокусира върху предоставянето на подкрепа в няколко стратегически области, които са от решаващо значение за оцеляването на малкия бизнес. Като например предоставяне на възможност да изградят онлайн присъствие и да приемат дигитални разплащания (онлайн и в магазина), осигуряване на достъп до търговски кредитни и дебитни продукти и насърчаване и стимулиране на потребителите да подкрепят местния бизнес.

Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.