Visa подпомага дигитализацията на малките и средни предприятия

По този начин Visa подкрепя икономическото възстановяване в Европа

Пандемията от COVID-19 предизвика значителна промяна в поведението на потребителите. Те все по-често предпочитат безконтактни, онлайн и мобилни разплащания. Адаптирането към тази променяща се среда ще се превърне в приоритет за собствениците на малък бизнес, които ще трябва да предложат на потребителите безопасен и удобен начин за разплащания, но и да изграждат дигиталното си присъствие. Стремежът на Visa е да даде възможност на над 50% от малките фирми в цяла Европа, които не приемат картови разплащания, да се възползват от предимствата им във физически и онлайн търговски обекти.

Най-новите проучвания за влиянието на COVID-19 върху бизнеса показват, че малките предприятия в сферата на персоналните услуги, хотелиерството и търговията на дребно са били силно засегнати от пандемията и отчитат най-големи загуби. Като говорим за тях няма как да не отбележим, че именно малкият бизнес ще има жизненоважна роля в подпомагане на общностите в Европа да се възстановят. Той допринася за над половината от БВП и две трети от заетостта на Стария континент, а в България почти 100% (99,8%) от предприятията са малки и средни и формират 60% от БВП на страната.

За голяма част от малкия бизнес пътят към възстановяването ще бъде истинско предизвикателство, тъй като новите данни на Visa показват промяна на потребителското поведение – в някои европейски страни онлайн покупките са се повишили с най-малко 25%. В допълнение, безконтактните технологии са все по-често предпочитаният начин за разплащане от европейците, като две от всеки три покупки се правят с безконтактни карти или мобилни телефони. И докато поведението на потребителите се променя с бързи темпове и те търсят нови и по-удобни начини да се разплащат както във физически, така и в онлайн магазини проучване на Visa разкрива, че под един от всеки два малки бизнеса в Европа има възможност да приема онлайн разплащания.

В България малките и средните предприятия (МСП) рядко използват електронни канали за продажба и очаквано техният оборот от онлайн продажби е най-ниският в ЕС. Страната ни остава на 26-то място в компонента Внедряване на цифровите технологии, който е част от Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) с резултат от 0,22 пункта.

Като привлича към мрежата си финансови институции, технологични партньори и партньори от общностите, Visa има за цел да помогне на малкия бизнес да се адаптира, да изгради дигитален капацитет и да отговори на потребителското търсене за безкасови разплащания както онлайн, така и във физическите магазини.

Visa разшири своята инициатива „Има значение къде пазаруваш“, за да предостави подкрепа на бизнеса в три стратегически области, които са от решаващо значение за икономическото възстановяване на европейските общности:

- Възможности за изграждане на онлайн присъствие на малкия бизнес: Всеки втори потребител пазарува повече онлайн, отколкото преди пандемията. За малките фирми, с ограничен бюджет, разширяването на бизнеса онлайн може да бъде скъп и плашещ процес. Ето защо Visa работи с партньори, за да им помогне да изградят бързо дигитално присъствие, като предоставя необходимите инструменти, ресурси и съвети.

- Поощряване на малкия бизнес да се възползва от дигиталните плащания: пандемията от COVID-19 ускори необходимостта собствениците на малък бизнес да предлагат на потребителите си безопасен и удобен начин за разплащане. Visa работи с редица партньори, за да увеличи броя на местата, където потребителите могат да се разплащат с карта или мобилен телефон и възнамерява да помогне на осем милиона малки предприятия, които да могат да ги приемат и да се развиват чрез онлайн търговия.

- Насърчаване на потребителите да подкрепят малкия бизнес: Изследванията показват, че потребителите ценят местния и независимия бизнес и биха искали да го подкрепят, когато е възможно. Visa даде началото на няколко инициативи за насърчаване и стимулиране на потребителите да „пазаруват на местно ниво“ и да им напомня, че има значение къде пазаруват.

В България Visa даде началото на кампания, чрез която да подпомогне семейния бюджет като същевременно стимулира хората да пазаруват или използват услугите на малките търговци. С всяка направена трансакция до 27 декември 2020 г., независимо от стойността ѝ и обекта, в който е направена, може да спечелите една от 450 награди в размер на 100 лв. Повече информация за промоцията и как да регистрирате своето плащане можете да намерите на visabg.com.

Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.