Рудник “Есенниците” е източникът на кварц-каолинова суровина за двете най-големи фабрики на предприятието - тези във Ветово и Сеново.
Рудник “Есенниците” е източникът на кварц-каолинова суровина за двете най-големи фабрики на предприятието - тези във Ветово и Сеново.

"Каолин" - семейно предприятие в германския смисъл

Предприятието е един от най-големите работодатели в Североизточна България - дава работа на почти 1000 души

Подкрепата на компанията за местните общности е ежедневие

Когато стане въпрос за “Каолин”, едва ли първата асоциация на човек е семейно предприятие. За българите това може да е малък хотел, управляван от баща и син, но не и структуроопределяща за икономиката компания. В Германия нещата не стоят така - семейно предприятие е нещото, към което всеки предприемач се стреми. Такова е “Сименс” например. Затова, когато през 2013 г. германското фамилно предприятие “Кварцверке” придобива “Каолин”, и на служителите, както и на новия собственик им отнема известно време, за да уеднаквят разбиранията си и междукултурните различия.

Днес “Каолин” е семейно предприятие в германския смисъл. Ръководството успешно носи отговорността да поддържа у всеки един служител усещането за заедност, за семейност, за взаимна подкрепа, като едновременно с това се грижи за доброто финансово състояние на компанията и за добрите социални условия на работа. В потвърждение на това е фактът, че

трудовият стаж на много от служителите на компанията е преминал само в “Каолин”,

както впрочем и този на родителите им.

Същевременно предприятието привлича млади кадри от други краища на България, осигурявайки им конкурентно заплащане, възможност за кариерно развитие и отлични битови условия.

Общо в компанията работят малко под 1000 души. Това прави “Каолин” един от най-големите работодатели в региона на Североизточна България, където оперира - Ветово, Сеново, Каолиново. Тези региони са едни от най-слабо икономически развитите у нас и страдат от сериозно обезлюдяване. Подкрепата на “Каолин” за местните общности е ежедневие – когато се налага, компанията ремонтира улици със собствени материали и труд, помага при снегопочистването, организира празнични благотворителни базари, подпомага местни спортни и самодейни формации, строи детски и спортни площадки. Последната такава е на стойност 50  хил. лв. и е дарена на детската градина в град Ветово.

Даренията, които прави компанията, са не само финансови, но и под формата на материали. За новата интерактивна открита градинка фирмата е дарила през лятото на 2020 г. тонове кварцов пясък на Детски научен център “Музейко”. Дарявайки кварцов пясък на конна база край София, компанията подпомага развитието и тренировките на една вече изявена 16-годишна шампионка по конен спорт.

В последните години компанията е разширила подкрепата си към населените места

в община Дулово. Там “Каолин” има концесия за добив от две нови находища, които ще осигурят суровина за следващите 50 г. Тази година започва разкривката на първото находище, като едновременно с това ще стартира и изграждането на нова преработвателна фабрика край Дулово. Тя ще е с капацитет за преработка от 1 млн. тона кварц-каолинова суровина годишно, а инвестицията в нея е над 30 млн. евро.

Очаква се разкриването и на десетки нови работни места

в региона Същевременно през последните години е направено реструктуриране на производството в близкото населено място Каолиново, където в най-стария завод на компанията са заети около 200 служители.

Дружеството открива офис в град Дулово още през 2014 г. “Още тогава обещахме на жителите на общината, че ще поемем своята социална отговорност, като сложихме на витрината на офиса ни надпис: “Да направим нещо добро за Дулово – заедно!” Стараем се да удържим обещанието си. Дуловчани са много инициативни и артистични хора, имат читалища, самодейни състави, затова им направихме сцена в центъра на града, подпомагаме финансово и логистично техни инициативи, от 5 години всяко лято организираме безплатни курсове по немски език за децата в града.

Интересът е голям и дори мислехме през лятото на 2020 г. да не правим курсове заради пандемията, но учителката ни се обади да пита защо се бавим, тъй като децата питали. Дори и в това пандемично лято се записаха обичайният брой 20-30 деца”, разказват от компанията.

Отново за децата в общината компанията е изградила няколко чисто нови детски площадки.

Друга кауза на “Каолин” е домът за мъже с психични отклонения

в града, на който компанията периодично дарява средства за материали за арт терапия, както и за посрещане на други нужди. Даряват на дома и автомобил, който да се използва за доставки на храна или за превоз на обитателите при нужда.

“Каолин” редовно помага и на местната болница в Дулово. Дарява хирургичен нож и ехограф за акушер-гинекологията. А сега в пандемията раздава маски и дезинфектанти.

За компанията инвестициите в подобряване на работните места са нещо обичайно. Същото важи и за допълнителни обучения на персонала, свързани с подобряване на уменията за комуникация и екипна работа, за личностно усъвършенстване. Желаещите служители са включени в курсове по английски и немски език. За повишаване на професионалната квалификация компанията разполага с лицензиран Център за професионално обучение. В “Каолин” се намира и един от най-модерните лабораторноизпитвателни комплекси на Балканския полуостров, в който не само се тестват свойствата на продуктите, но и се разработват нови.

“Каолин” се грижи и за околната среда,

като инициира проекти за кръгова икономика. През 2019 г. например 4400 т бетон от премахване на собствени сгради се рециклира и се използва за изграждане на пътища в Каолиново.

“Алеята на новия живот” в Димитровград, в която родителите на всяко новородено дете засаждат млада фиданка, дарена от компанията, расте вече 9 години и носи на “Каолин” първо място в конкурса, известен като “Българските зелени Оскари”.

Двама хлапаци създават “Каолин” преди 100 г.

Историята на един от най-големите работодатели у нас започва преди почти 100 г. “Това е най-старото минно действащо предприятие в България. До скоро смятахме, че е създадено през 1924 г., но имахме късмета да осъществим връзка с дъщерята на един от основателите на “Каолин”, която ни предостави лични архиви. От тях е видно, че предприятието е създадено на 6 май 1923 г. Така че през 2023 г. ще празнуваме 100 години. През цялото това време то не е спирало да работи”, разказва Диана Пальова, която координира дейностите по корпоративна социална отговорност в компанията.

“Чичо ми има братовчед керамик, на когото носят в чували някакъв бял материал, който той кисне в бакъри през мрежи и изважда глината. А пясъка чичо ми го събира и ръси по алеите на къщата си. Но знае, че директорът на стъкларската фабрика често минава край градината. Чичо ми има набито око и вижда, че този пясък не е като другите - има много чист, кристален вид. И действително директорът моли да му услужат с няколко чувала с този пясък. Той прави опит и  качеството на стъклото се качва стократно”, разказва 86-годишната Ваня Атанасова. Тя е дъщеря на Кънчо Атанасов, който заедно с по-големия си брат си Борис основава “Каолин”.

Тогава те са “хлапаци без висше образование” - на 23 и 25 г. Директорът на стъкларския завод обаче преценява, че те могат да направят нещо голямо, и им дава 200 хил. златни лева, за да построят големи басейни с мрежи, в които да прецеждат рудата и да събират пясък. “Обаче баща ми започва да рови и казва: този каолин не може да се изхвърля. Започва да чете и разбира, че той е много по-скъп от пясъка. Бялото злато на България.” Така започва историята на “Каолин”, става ясно от думите на г-жа Атанасова.

Днес това е единствената компания в Югоизточна Европа, която обезпечава пълна гама от индустриални минерали за производството на стъкло и керамика и е един от най-големите производители на шамот за санитарна керамика в света. Освен в България “Каолин” има фабрики в Сърбия и Украйна, от които изнася за над 30 държави в света.

От 2013 г. едноличен собственик на “Каолин” е германската група “Кварцверке”. Дружеството предоставя материали с приложение в строителството, леярската промишленост, филтрацията на питейни води, производството на фуражи и още много други сфери на икономиката. Продуктовото портфолио обхваща близо 200 разновидности на основните произвеждани индустриални минерали – кварцов пясък, обогатен каолин, шамот, варовик, доломит, фелдшпат, глина. У нас те се добиват във фабриките във Ветово, Сеново, Каолиново, Димитровград и Устрем край Тополовград.

Инвестиции за оптимизиране на ресурсите и опазване на околната среда 

Милионите инвестиции, които компаниите правят в производството си, неминуемо имат за цел повишаване на производствената ефективност и повишаване на качеството на продуктите. Някои инвестиции обаче може да нямат пряка финансова възвръщаемост, а да помагат например за оптимизиране на ресурсите и за опазването на околната среда. Идеална симбиоза между двете постигат в “Каолин” с два от големите си инвестиционни проекти.

В края на 2020-а, макар и без официално откриване заради пандемията, заработи изцяло новият филтърно-сушилен цех за стоков каолин във Фабрика Ветово. Проектът е на стойност 7 млн. евро и осигурява производствен капацитет от 90 хил. тона обогатен каолин годишно. Няколко са технологичните новости, въведени за първи път в групата, като например ламелния сгъстител и филтър-пресите с автоматично разтоварване на каолиновия кейк след филтриране. Останалото оборудване също е от последно поколение.

Фабриката във Ветово се сдоби и с още една модернизация, която този път е в полза на града. Електростатичният филтър към ротационната пещ позволява очистването на дима от пещта от прахови частици. Благодарение на него се улавят 99,8% от праховите емисии, което означава, че във въздуха се допуска едва наполовина от законово допустимата норма прахови частици. Още един принос към околната среда е по-малкото енергийно потребление на филтъра. Тази инвестиция от 1,6 млн. евро донесе на “Каолин” поредното първо място в конкурса “Най-зелените компании на България” за миналата година.

Компанията, поставила началото на дуалното обучение у нас, изпрати първия си випуск

Първият випуск на “Каолин” по системата на дуалното обучение завърши миналата година. Децата са възпитаници на професионалното училище СУ “Васил Левски” във Ветово, а половината от учебните си дни прекарват в “Каолин”.

“Управляващият съдружник на фирмата майка “Кварцверке” г-н Линдеман-Берк ни постави задача да направим проучване колко от децата в местното училище биха имали интерес да бъдат обучавани при нас по системата на дуалното обучение. Така през 2015 г. събрахме родителите на среща и им предложихме децата им да учат специалности, които ще могат да им помогнат в живота. От 26 деца, които щяха да започват 8-и клас тогава, 13 се съгласиха, което си беше 50% успех от първия път. Така следващата година положихме началото на дуалното обучение”, разказват от компанията.

Първата открита специалност е “Обогатяване на полезни изкопаеми”. В началото няколко служители на “Каолин” доброволно отделят от времето си, за да обучават децата. Следващата година обаче вече всички осмокласници проявяват желание да започнат дуално обучение и става ясно, че ще е необходима по-сериозна материална база. За едно лято компанията преобразува по последен стандарт една от административните сгради, която не се използва, в Център за дуално обучение. До 2020 г. в материалната база са вложени над 500 хил. евро и Центърът за дуално обучение вече е с площ от 2 хил. кв. м и разполага с работилници по механошлосерство, металообработване и електротехника, както и 3 учебни зали и компютърен кабинет. През 2019 г. отваря и учебна лаборатория с най-модерна апаратура в централното управление в Сеново.

Създават се и специалностите “Технология на неорганичните вещества” и “Електрообзавеждане на производството”, които дават възможност на учениците да се реализират и в други предприятия. Вече 20 от служителите на “Каолин” са преминали обучение за ментори. От 2016 г. те са обучили над 120 деца.

А по-голямата част от първия завършил випуск вече са назначени в “Каолин”. Четирима са студенти в Минно-геоложкия университет със стипендия от компанията, но едновременно с това работят във фабриката.  

Следващата цел на компанията е заедно с други съмишленици от минния бранш да създаде универсални учебници за отделните специалности, предлагани в системата на дуалното обучение.

Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.