Пластмасата и отражението ѝ в нашия свят

До 2050 г. в океана ще има повече пластмаса, отколкото риба

Пластмасите навлизат бързо заради сравнително лесната им обработка и оформяне в предмети с различна форма и приложение. Самата дума „пластмаса“ произлиза от латинската дума plasticus (податлив на моделиране). Първите пластмаси започват да навлизат в по-широка употреба от края на 19 век. Производството на нови пластмаси рязко се увеличава от началото на 21 век - над половината от пластмасата, която някога е била произвеждана в цял свят, се произвежда от 2000 г. Защо?

Променя се нещо съществено. Появява се пластмасовата опаковка за еднократна употреба. Тя предпазва от загуби, като защитава чувствителните стоки от въздействието на околната среда и гарантира, че те пристигат при потребителите неповредени. Днес не можем да си представим нашето ежедневие, и особено пазара на дребно на храни, без пластмаса.

Независимо от това през последните години в обществото има все по-негативно отношение към пластмасата, като наред с други неща се критикува и използването на суровия петрол, който е с ограничен ресурс, в производството. Основната причина, поради която пластмасата се ползва с лоша слава, е нейното вредно въздействие върху околната среда. Поради своята дълготрайност тя се разлага много малко или много бавно и може да бъде открита в нашата екосистема години по-късно.

Отделно пластмасовите опаковки съставляват 40% от световното производство на пластмаса - по данни на World Economic Forum това са 161 милиона тона бутилки, торби, кутии и други материали, създадени вероятно за еднократна употреба. Понастоящем светът генерира 300 милиона тона пластмасови отпадъци всяка година, 8 милиона тона пластмасови отпадъци се вливат в океана годишно, а лошо управляваните отпадъци все повече застрашават човешкото здраве.

Въпреки мрачната статистика не всичко е обречено, ако се предприемат правилните стъпки за устойчиво решение на проблема и тези материали бъдат спасени от разпадане в океаните и депата посредством рециклирането им.

Компаниите имат огромна роля в трансформирането на начина, по който произвеждат, консумират и използват отново пластмасата.

Именно този проблем адресира мащабната стратегия REset Plastic на Schwarz Gruppe, към която принадлежи и Lidl. В основата на стратегията стои проследяването на пластмасата във всички подразделения на компанията и намаляване на количеството й навсякъде, където е възможно. Стратегията цели да намали количеството пластмаса в опаковките на продуктите собствена марка с 20% до 2025 г. и да направи 100% от опаковките на продуктите си собствена марка максимално рециклируеми.

Добре, но как?

REduce/Намаляване е сфера на дейност, която се фокусира специално върху доставянето на стоки в складове, магазини и в логистиката, както и върху различни вътрешни процеси. През 2019 г. групата спира изцяло от продажба пластмасовите изделия като сламки за пиене, чаши, чинии и прибори за еднократна употреба, както и пластмасовите клечки за уши и ги заменя с алтернативни такива, направени от рециклируеми материали.

Втората сфера на дейност е REdesign/Редизайн на собствените продуктите по такъв начин, че да са рециклируеми и да се затвори жизненият цикъл на пластмасата. Компанията работи в посока намаляване на теглото на опаковките и по този начин намаляване на необходимия материал за изработката им, замяна на материалите с рециклируеми такива или употребата на вече рециклирани материали там, където е възможно.

REcycle/Рециклиране - събиране, сортиране, рециклиране и затваряне жизнения цикъл на суровините. Целта на тази сфера на действие е традиционният живот на продукта, с неговите етапи на производство, закупуване, потребление и изхвърляне, да се промени на цикъл за рециклиране. Особено за пластмасите това означава, че висококачествени рециклати могат да бъдат получени само ако пластмасовите отпадъци се изхвърлят правилно на мястото на произход и се разделят на различни видове пластмаси.

Сферата на дейност REmove/Премахване на пластмасовия отпадък от околната среда е израз на ангажимента на компанията спрямо пластмасата, която вече съществува в околната среда и следователно е извън веригите за рециклиране. Фокусът е най-вече върху изхвърлената в океана пластмаса, която е основният източник на морско замърсяване поради липса на инфраструктура за събиране и рециклиране.

Петата сфера на действие REsearch/Проучване включва научноизследователска дейност за иновативни решения и образоване по темата за рециклиране и пестене на ресурсите. Фокусът пада върху алтернативни опаковъчни материали, по-ефективни процеси на рециклиране и оползотворяване и поведение на потребителите.

Стратегията REset Plastic, по изпълнението на която Лидл България работи вече четири години неотклонно, отвежда всички нас една крачка по-близо до свят, свободен от пластмасови отпадъци и замърсяване.

Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.